Dendrologiska föreningen (dendro)

Varje år arrangerar Dendrologiska föreningen en resa till något av Nordens länder för att bland annat besöka arboretum, industrier, skogar och parker. Ibland åker vi på dagsutflykter, exempelvis till nationalparken Björnlandet eller ta färja till Holmön. När tillfälle ges anordnas även kurser, föreläsningar och sticklingsbytardag.

Dendrologiska föreningen har en mycket välsorterad fröbank med träd från olika delar av världen. Som dendroaktiv har du tillgång både till fröbanken, krukor och annat material för att kunna plantera.

Vi träffas varje måndag kl.16 i Åteln för att fika, planera och snacka skit. Vi utser varje vecka en ansvarig för att vattna de träd Dendro har runt omkring på SLU. Vi samarbetar även med campus arboretet och arboretum norr och uppmuntrar till att delta på dessas arbetsdagar. Dendros verksamhet är öppen för alla kårmedlemmar med lust och intresse.

Ordförande för föreningen: Ben Tränkner

Mejl till ordförande: betr0001@stud.slu.se