Socialutskottet (SU)

"Vi finns för dig"

Socialutskottet är kårens utskott för studiesociala- och likavillkorsfrågor. Dess uppgift är utvärdera kårens verksamhet ur ett socialt perspektiv samt att utföra tillsyn av den studiesociala miljön och arbetsmiljön vid fakulteten för skogsvetenskap i Umeå.

Vid synpunkter på arbetsmiljön eller den studiesociala miljön är det till socialutskottet du ska vända dig. Vi tar frågorna vidare till berörda organ inom fakulteten för skogsvetenskap eller vidare inom kåren. Socialutskottet bistår även socialombudet i behandling av stipendier vid behov.

Grupper och utskott på SLU i Umeå där socialombudet representerar studenterna

Studiesociala gruppen

Lika villkorskommitén

Lika villkorsutskottet

Regionala samverkanskommittén (RAK)

Stiftelsen Studenthälsan

Stipendiekommittén

Visste du att? – SLU Skogs-fakulitets lika villkors plan gäller för såväl studenter som anställda? Vill du läsa om vad som gäller vid SLU och vart man ska vända sig vid eventuella problem såsom trakasserier, diskriminering m.m. Tryck då här!

STIPENDIER Varje år delar kåren ut ett antal stipendier till studenter som har projekt där ekonomiskt stöd är nödvändigt. Klicka dig in för mer information.