Kårhusförvaltningen (KHF)

"Ett levande kårhus"

Är den del av kåren som sköter kårhuset  och kårens andra byggnader. Bland dessa ingår förråd, garage  och en verkstad men kårhuset är såklart själva kärnan i  verksamheten.

Även uthyrning av de två rummen i lägenheten  som vi har ansvarar kårhusförvaltningen för.

Det är viktigt att kårhuset hålls i gott skick och för detta krävs en del arbete.  Kårhusförvaltningen har även hand om den långsiktiga  utvecklingen av kårhuset, det är ett stort ansvar och kräver  eftertanke.