Vad är en Skogsvetare/Jägmästare?

Skogsvetare

Skogsvetarprogrammet ger dig ingående kunskap om hur skogsekosystemet fungerar, och hur skog kan skötas hållbart och samtidigt ge förnybara produkter. Vare sig du inriktar dig mot biologi eller skogsbruksvetenskap så finns hållbarhetstänket alltid med dig, då du lär dig om skogens och skogsbrukets biologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Programmet ger dig en kandidatexamen i biologi eller skogsbruksvetenskap.

Efter utbildningen

ger din kandidatexamen dig möjligheten att ta en master i skogsbruksvetenskap och bli jägmästare eller en master i biologi.

Förutom att studera vidare till en master kan du direkt söka jobb inom många olika områden där skogskompetens behövs.

Som biolog med skoglig inriktning kan du till exempel arbeta med inventering, skötselplanering och förvaltning inom naturvårdsinriktad verksamhet. Som skogsbruksinriktad finns liknande arbeten inom verksamhet som riktar sig mot råvaruproduktion. Möjliga arbetsgivare för båda inriktningarna återfinns inom hos till exempel skogsföretag, konsultfirmor och myndigheter.

En helt vanlig dag på skogsvetarprogrammet:

 kan innebära lärande i föreläsningsmiljö, på exkursion i skog och mark eller i laboratoriet. Studiebesök bidrar till att förstå skogssektorns förutsättningar, funktion och interaktion med miljön och samhället. Programmet har en tydlig naturvetenskaplig inriktning, med kurser i tex biologi, marklära, kemi och statistik.

Jägmästare

Jägmästare är experter på skog och skogsbruk, och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Det är en flera hundra år gammal titel, som ursprungligen bars av de som övervakade statens vilt och skogar. Trots namnet så är jakt inte i fokus nuförtiden. 

Dagens jägmästare är experter på att förvalta skog och de värden som är kopplade till skog. Det är en komplex uppgift, som kräver avväganden och balans av ekonomiska, miljömässiga och sociala mål.

De som idag är jägmästare har en jägmästarexamen, som är en yrkesexamen med krav på både breda och fördjupade kunskaper inom yrkesområdet. Den som har en jägmästarexamen har därför en kombination av kompetenser, där skogsbruksvetenskap, biologi och ekonomi utgör gemensam bas. En generell examen, som kandidat- och masterexamen, ställer inte motsvarande krav.

Vad jobbar en jägmästare med?

De flesta som har en jägmästarexamen jobbar med skogsbruk och naturvård, ofta i ledande befattningar. Arbetsgivare är främst företag inom den breda och varierade skogssektorn, men många jobbar också på myndigheter som Skogsstyrelsen, länsstyrelser och kommuner. Som jägmästare har du en bred skoglig kompetens, så arbetsmöjligheterna är många. Du är eftertraktad på arbetsmarknaden med goda karriärsmöjligheter.

Utbildningen är till för alla som brinner för skog oavsett om du har skoglig bakgrund eller bara älskar att vara ute i naturen.